Geloof – die fondament van alle waardes

Daar word vertel van ‘n jong student wat op ‘n groot universiteitskampus besig was om sy pad te vind deur al die paaie, aanwysings, mense en gewoel van die normale gang van die lewe. ‘n Vreemdeling kom verby en vra vir hom of die student dalk vir hom kan sê waar die badkamer is. Sy antwoord: “Ou maat, die enigste ding waarvan ek nou seker is, is my geloof.”

Maar wat is geloof dat ‘n mens so seker daarvan kan wees, dat jy só daaraan kan vashou sonder om te twyfel?

Vir Solidariteit Helpende Hand is geloof ‘n waarde wat werk. Dit is ‘n fundamentele grondbeginsel wat rigting aandui vir die wyse waarop ons gemeenskappe probeer opbou tot ‘n vrye, veilige en voorspoedige omgewing vir elkeen. Psalm 127:1 leer ons: “As die Here die huis nie bou nie, swoeg die bouers tevergeefs daaraan. As die Here oor die stad nie wag hou nie, bly die wagte tevergeefs wakker.”

Ons weet in Wie ons glo en wat Hy vir ons doen. Daarom is geloof vir ons gewisse kennis. Hoewel ons nie dink dat ons volmaak is of dat ons ooit ons Hemelse Vader volmaak sal ken in hierdie lewe nie, raak ons al hoe meer bewus van die grootheid en almag van ons Skepper. Bewus hiervan groei ons al hoe meer in verwondering oor die besondere genade wat aan ons bewys is dat die Lewende God met ons nietige sondaar-mense bemoeienis maak. Hierdie kennis dring ons tot dankbare diensbaarheid in die geloof. Wanneer ons in ons gemeenskappe werksaam is, doen ons dit met die nederige, dankbare wete dat dit nie diens aan onsself of ter wille van onsself is nie, maar diens aan die Here, tot eer van sy Naam.

Maar as geloof net kennis was, sou dit onvolmaak gewees het. Want kennis het gevolge. Die noodwendige gevolg van ons kennis is vertroue. As die nuwe student die kampus beter geken het, sou hy met sekerheid die pad na die badkamer kon verduidelik omdat hy self die pad ken. Hoe beter ons God se genadewerk in ons en deur ons leer ken, hoe meer raak ons vertroud met dit wat ons glo Hy vir ons kan en wil doen.

Geloof as waarde is nie vir ons ‘n wankelrige tree in die donker nie. Dit is ‘n vaste vertroue en ‘n gewisse kennis wat ons dring om met dankbaarheid diensbaar te wees, ook in ons gemeenskappe.

Ons geloof is nie iets waarop ons roem nie. Ons roem in die Here, ons juig oor Hom en werk tot sy eer, want Hy is die genadige Gewer van ons geloof. Mag jou geloof ook uit genade nie net ‘n waarde wees wat werk nie, maar die fondament waarop jy alle ander waardes wat werk bou.

Geloof en twyfel

Om aan jou geloof te twyfel is nie ‘n onbekende gevoel nie. So seker soos wat ons oor ons geloof kan wees, so seker kom die twyfel een of ander tyd in almal van ons se lewens. Die oorsaak van die twyfel is nie die ongeloofwaardigheid van ons geloof nie, nee, die rede vir twyfel is geanker in die sondige menslike natuur. Met ander woorde, dis natuurlik om te twyfel.